Energi

TNS Gallup og Energimarkedet

Det norske kraftmarkedet ble avregulert allerede i 1991, men det var først i 1997 at avgiften som strømkundene måtte betale for å skifte leverandør ble fjernet. Det representerte starten på et fritt kraftmarked i Norge. Overgangen fra monopol til fri konkurranse førte til at kraftselskapene (de som omsetter kraft) måtte tenke kunder og marked på en helt annen måte enn før. Det skapte også et helt annet informasjonsbehov enn tidligere, om markedet, om kunder, om konkurrenter og om dem selv.

Les mer

Kraftbransjen sett fra husholdningskundene desember 2013

Omdømmeskåren ligger stabilt på 56 poeng gjennom siste halvdel av 2013 og viser at bransjen opprettholder sin posisjon i forhold til forbrukerne til tross for at kraftprisen har vært økende utover høsten. De aller yngste strømkundene er nå de mest positive til bransjen, noe som står i kontrast til hva vi har sett tidligere. Dette kan tyde på at bransjen nå gradvis ser resultater av profileringsarbeidet som har vært rettet mot ungdomsgruppene de senere årene.

Les mer

Kraftbransjen sett fra husholdningskundene september 2013

Majoriteten av strømkundene har nå et positivt fremfor et negativt inntrykk av norsk kraftnæring. Gjennom mange år har situasjonen vært omvendt, men dette endret seg for et år siden.

Les mer

Høye klimaforventninger til den nye regjeringen

Klimaendringer står som nummer seks blant de største utfordringene Norge står overfor. Øverst på listen står helsevesenet, deretter vei og bane. Hva folk mener har klar sammenheng med politisk stemmegivning.

Les mer

Klimasak avgjør for hver fjerde velger

En rekke sentrale aktører fra politikk, organisasjons- og næringsliv drøftet klimasaken da TNS Gallups Klimabarometer ble lagt frem fredag. Undersøkelsen viser at bare 18 prosent av befolkningen, mot 28 prosent i 2009, mener at klimasaken er blant de viktigste utfordringene landet står overfor.

Les mer

Kraftbransjen sett fra husholdningskundene mai 2013

Kraftbransjens omdømmeskår ligger stabilt på 54 poeng gjennom første halvår 2013. Dette er den høyeste skåren som er notert i de mer enn 10 årene vi har fulgt kraftbransjens omdømme med kvartalsvise målinger.

Les mer

Økt støtte til krafteksport og nettutbygging

Norske forbrukere er blitt betydelig mer positive til å eksportere strøm til Europa. Samtidig øker støtten til bygging av nye kraftlinjer i Norge. Det viser TNS Gallups Energibarometer.

Les mer

Resultater fra Klimabarometeret 2011

Klimainteressen blant ungdom går kraftig tilbake, viser resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer 2011. Her kan du se flere resultater fra undersøkelsen som ble lagt frem på Litteraturhuset i Oslo onsdag 15.2.

Les mer

Etterlyser handling i klimapolitikken

Nordmenn tror fortsatt på klimaendringene, selv om de ikke har stor tillit til FNs Klimapanel. Samtidig var forskere, aktivister og næringslivet på TNS Gallup sin presentasjon av årets første Klimabarometer i juni enige om at det ikke er nødvendig å vente på mer forskning for å sette i gang med tiltak.

Les mer

Tror fremdeles på menneskeskapte klimaendringer

Den kalde vinteren har i liten grad påvirket nordmenns tro på at klimaendringene er menneskeskapte. Men klimaspørsmålet har samtidig falt nedover på dagsorden, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer.

Les mer

Press kit english
Pressemappe norsk
Results in english
Resultater norsk

Positive til automatisk måleravlesning

Nesten tre av fire strømkunder (74 %) stiller seg positive til automatisk måleravlesning. Selv om folk flest er flinke til å lese av og rapportere målerverdier, og mange gjør det oftere enn de må, ser de fleste allikevel fram til dagen da de kan slippe å tenke på dette. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer for 1. kvartal 2010.

Les mer

Se illustrasjoner her (pdf)

Åtte av 10 strømkunder vil velge samme kraftleverandør igjen

Til tross for høye strømpriser er kundene fornøyde og lojale. 81 % av strømkundene sier de ville ha valgt samme leverandør igjen dersom de startet med helt blanke ark. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer for 1. kvartal 2010.

Les mer

Se illustrasjoner her (pdf)

Moderat interesse for kraftspørsmål til tross for høye strømpriser

Selv om strømprisene denne vinteren har vært blant de høyeste noen sinne er det ikke mer enn 31 % av forbrukeren som sier seg interessert eller svært interessert i kraftspørsmål. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer for 1. kvartal i år.

Les mer

Se illustrasjoner her (pdf)

Svekket tillit til politikerne etter høye strømpriser

Nesten 8 av 10 velgere (79%) har manglende tillit til at politikerne ivaretar forbrukernes interesser på en god måte i kraftspørsmål. Tilliten har lenge ligget lavt, men faller markant etter ukene med de høye strømprisene. Resultatene fremkommer i TNS Gallups Energibarometer for 1. kvartal 2010.

Les mer

Se illustrasjoner her (pdf)

Folk flest fikk rett

Et flertall fikk rett; de trodde ikke på at verdens ledere skulle klare å komme frem til en avtale på klimatoppmøtet i København.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Eva Fosby Livgard
+47 922 50 405
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Google Analytics