IKT

Om IKT-Markedet

IKT står som kjent for både IT og Telecom, dette er to relativt forskjellige markeder, men begge markedene preges av svært homogene leveranser. Det vil si at leverandørene av de ulike produktene ikke nødvendigvis konkurrerer på de særegne produktegenskapene, men på andre områder. Disse områdene er såkalte utvidede produktegenskaper og kan omfavne svært mye. Hvis man tar telekommunikasjon som et eksempel er ikke produktet i seg selv unikt, men det man vurderer produktene ut i fra er helt andre faktorer. Eksempel på disse faktorene er pris, markedsføring, tillit i markedet, profil og ikke minst erfaringer.

Les mer

Mobile menn og kvinner

Norge er et veldig mobilsentrisk land. Hele 45 % av Norges befolkning under 60 år oppgir at de har en tablet, mens det tilsvarende tallet for Europa er 18 %. Norge vil trolig også ha en større vekst i innkjøp av nettbrett enn resten av Europa.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Erlend Espedal
+47 922 69 065
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Google Analytics