Vår ekspertise

I TNS Gallup legger vi stor vekt på rådgiving for å sikre at innsikt og forståelse effektivt ledes inn i våre kunders beslutningsprosesser. Som et ledd i dette arbeidet har vi etablert det vi kaller ”Areas of Expertise” – faglige fokusområder med en internasjonal orientering og organisering.

Innenfor hvert ekspertiseområde arbeider vi kontinuerlig med teoriutvikling, kunnskapsbygging og testing av analysemetoder opp mot teori og kunnskap.

Målsettingen med dette er å gjøre våre analyser så relevante som mulig for oppdragsgivernes problemstillinger, samt bygge kompetanse som grunnlag for å gi våre oppdragsgivere god rådgiving.

Under "Vår ekspertise" til venstre på denne siden finner du en oversikt over de områdene som vi har gitt spesielt fokus til nå. Flere vil følge. Her vil du finne informasjon om vår faglige tilnærming innenfor hvert ekspertiseområde.

Se våre annonser i pdf-format her:

Last ned 5050
5050
Last ned Tallknuser
Tallknuser
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste kontaktperson i TNS Gallup
eller Svein Roar Hult
+47 906 98 600
Epost

Google Analytics