tilbake
1
2
3
4
5
6
7
neste

Et helhetlig rammeverk - side1

Et helhetlig rammeverk

Innenfor ekspertiseområdet ”Merkevareutvikling og effektivisering av reklame”, har TNS Gallup hatt spesielt fokus på å utvikle et rammeverk der helhetlig merkevareforståelse og analyser av publikums reaksjoner på reklame står i fokus.  

Hvordan fordele markedsføringsressursene mellom distribusjon og reklame, eller tilbudssiden og etterspørselssiden? Dette er et sentralt spørsmål for mange markedsførere. For å finne den riktige balansen har en behov for å forstå hvilken betydning disse to arenaene har for merkevarens utvikling og hvordan de to arenaene sammen påvirker relasjonen mellom publikum og merkevaren.  

Er det motsetning mellom salgsutløsende og merkevarebyggende reklame? Ulike kampanjer kan ha ulike hovedformål. Uansett hvilken målsetning som prioriteres høyest for de ulike aktivitetene, bør en imidlertid sikre at alle markedsføringstiltak styrer merkevarens utvikling i samme retning, mot Brand Ambition. Markedsføringsaktiviteter som både driver kortsiktig salg og utvikler merkevaren i tråd med Brand Ambition, gir gjerne størst avkastning på investeringene. For å kunne effektivisere reklamen i denne retningen, har en behov for å forstå publikums reaksjoner på reklamen på flere plan.
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Ingvar Sandvik
+47 906 19 346
epost
Aktuelle analyseverktøy

Google Analytics