tilbake
1
2
3
4
5
neste

Et grunnlag for innsikt og forståelse
Kvalitative metoder benyttes når målet er større innsikt om en handling eller en adferd. Fremfor å finne ut hvor mange som handler, mener noe om eller kjenner til et fenomen, ønsker vi å vite noe om hvorfor de handler eller mener som de gjør. Resultatet er kunnskap om hvordan målgrupper tenker og hva som motiverer dem.

TNS Gallup anbefaler ofte å kombinere kvalitative analyser med kvantitative undersøkelser. Metoden er godt egnet til å belyse problemstillinger som for eksempel

  • Hvordan kan produktet forbedres?
  • Er det nye konseptet vårt en god ide?
  • Hva motiverer kundene våre og hvilke barrierer har de for kjøp?

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Cecilie Kløvstad
+47 971 17 350
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Aktuelle analyseverktøy Kvalitataiv

Google Analytics