Om TNS Gallup

TNS Gallup er Norges største analyseinstitutt. TNS Gallup har ca. 140 fast ansatte, samt et intervjukorps på ca. 400 intervjuere.

TNS Gallup inngår i TNS, som er verdens største aktør innenfor intervjubasert markedsinformasjon. Den internasjonale tilknytningen gir TNS Gallup tilgang til et omfattende kompetansenettverk, som også kommer aktivitetene i Norge til gode. Norske virksomheter får dermed også muligheter til å utveksle erfaringer med tilsvarende selskaper og bransjer i andre land.
Vår ambisjon er å være Norges fremste aktør innenfor markedsinformasjon og analysebasert rådgivning. Vi leverer beslutningsunderlag til kundene våre, og vårt motto er derfor Grunnlag for bedre beslutninger.


Blant TNS Gallups satsningsområder er media, bank og finans, telekommunikasjon, Internett, energi, IT, konsument, bil, offentlig sektor, helse og politikk, økonomi og samfunn. Mer enn 70 konsulenter arbeider mot markedet. TNS Gallup er et fullservice analyseinstitutt, som innebærer at vi benytter alle kjente innsamlingskanaler, som

  • Telefonintervju, med 100 arbeidsstasjoner
  • Internettbaserte spørreundersøkelser
  • Personlig intervju
  • Halltester, f.eks. testing av produkter, reklame og forpakninger
  • Kvalitative undersøkelser, som fokusgrupper, dybdeintervjuer og observasjonsstudier
  • Postale undersøkelser

Vi benytter også portable PC-er og håndholdte terminaler i intervjusammenheng.

Vi har daglig oppstart av landsrepresentative telefonomnibusser.

Gjennom GallupPanelet, som er en base med respondenter som har sagt seg villige til deltakelse i markedsundersøkelser, gjør vi både rene Internett baserte undersøkelser (cawi) og undersøkelser hvor dette kombineres med en postaldel. I førstnevnte alternativ gjøres utvalget blant den delen av den norske befolkning (15år+) som har tilgang til Internett, mens det siste alternativet dekker hele den norske befolkningen. Dette betyr at vi på kort tid kan gjennomføre undersøkelser, både i generelle befolknings- og internettutvalg, men også at vi har bakgrunnsinformasjon som gir enkel og rask tilgang til spesielle målgrupper og segmenter.

Google Analytics