Konsument og retail

Rett informasjon til rett tid

TNS Gallup er et fullservicebyrå som tilbyr alle typer forbrukerundersøkelser i mer enn 110 land over hele verden. I markeder som er i stadig endring, der forbrukernes preferanser og behov skifter raskt, er tilgangen på oppdatert innsikt og kunnskap blitt et stadig viktigere konkurransefortrinn. Vårt mål er å levere rett informasjon til rett person på riktig tidspunkt. På den måten blir vi en sparring-partner og en aktiv bidragsyter i arbeidet med å implementere resultatene av forbrukerundersøkelsene i kundens organisasjon.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Line Egeland
+47 970 65 433
e-post Google Analytics