Samferdsel

Samferdsel

Flere av de mest sentrale aktørene i samferdselsbransjen har over flere år hatt en økning i antall passasjerer. Samtidig har man hatt et økende fokus på kundeorientering og tilpasning av tilbudet til de behov som de reisende har.

Innenfor lokal kollektivtransportproduksjon har i tillegg anbudsutsettelse av kjørekontrakter vært et sentralt utviklingstrekk som har preget markedet, og som har gitt nye utfordringer både for offentlige bestillingsselskaper og for de ulike operatørselskapene. Fra politisk hold øves det også press. Det er en utalt politisk målsetning at flere skal reise kollektivt og at tilbudet skal styrkes, spesielt rundt de store byene.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Jarle Hersvik
+47 412 67 578
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Aktuelle analyseverktøy Samferdsel

Google Analytics