Hvordan foregår målingene?

 

Målingene er elektroniske, og en tekniker innstallere måleutstyr til hvert TV-apparat i husstandene som deltar i undersøkelsen. Måleapparatet registrerer hvilken kanal TV-en er innstilt på. Sammen med måleapparatet følger det med en fjernkontroll med èn knapp for hver person i husstanden. Personene skal trykke på sin knapp når de begynner å se på TV og trykker seg ut igjen når de slutter å se på TV.

Undersøkelsen måler også annen bruk av TV, som bruk av DVD, TV-spill etc. Alle TV-utstyrsenheter som vanligvis er tilkoblet TV kobles til en liten koblingsboks på baksiden av TV-en. Vi kan dermed registrere om TV-apparatet benyttes til TV-seing eller til annen bruk.

Et av meterne inneholder et GSM-modem for overføring av data. All informasjon som registreres av målutstyret i løpet av dagen blir automatisk overført til TNS Gallup hver natt . Disse TV-dataene blir så bearbeidet og de endelige seertallene for de ulike TV-stasjonene forrige døgn blir beregnet. Seertallene benyttes aktiv av TV-selskapene og mediebyråer hver dag i planleggingen av TV-sendingene.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

TNS Gallup TV-panel
(TV-meter målinger)
tlf. 800 41 440
e-post
Login

Login TV panelet

Google Analytics