Nyhetsbrev uke 14

Konsum og markedsandeler i TV-markedet.


Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers samt i konkurranse universet. Konkurranseuniverset er definert som personer i husstander som kan ta inn NRK1, TV 2, TVNORGE og TV3. Dersom du ønsker nærmere informasjon, kontakt : Mihai Dumitrescu. For å hente opp tidligere nyhetsbrev klikk her.

TV-seing i uke 14

Personer over 12 år så i gjennomsnitt 159 minutter på TV per dag i uke 14 og personer 15-49 år så på TV 129 minutter. Målgruppen 12+ hadde en oppgang  i TV-seingen 1 minutt i forhold til foregående uke, og målgruppen 15-49 hadde en nedgang på 3 minutter. Personer i konkurranseuniverset ser mer på TV enn snittet for befolkningen.
NRK1 var største kanal i uke 14 med 27,0% av den totale seertiden blant personer over 12 år i nasjonalt univers. Deretter følger TV2 med 21,7%. TVNORGE: 9,6%   TV3: 4,1 %   Discovery: 1,2%.Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. 
Utviklingen for kanalene i uke 14 2014
Grafikken viser utviklingen de siste to uker sammenlignet med de siste 52 uker.


De mest sette TV-programmene per kanal i uke 14 2014

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

TNS Gallup TV-panel
(TV-meter målinger)
tlf. 800 41 440
e-post
Login

Login TV panelet

Google Analytics