tilbake
1
2
3
4
neste

Salg & leveranseSuksess på salg til nye kunder – nysalg – handler typisk om:

 • Virksomhetens posisjon – omdømme – i markedet
 • Produktene & tjenestenes posisjon – merkestyrke – i markedet
 • Kunnskap om konkurrenters styrker og svakheter
 • Kunnskap om markedets behov generelt og årsaker til valg av leverandør spesielt
 • Ikke minst handler suksess på nysalg om evnen til å lære av egne salgssuksesser og -feil, og å sette denne kunnskapen i system:
  • Hva er typiske årsaker til salg? – og typiske årsaker til tapte salg?

           

Suksess på salg til eksisterende kunder – mersalg & kryssalg – handler typisk om å:

 • Levere produkter og tjenester i tråd med kundenes forventninger, leveransekvalitet
 • Bygge sterke relasjoner over tid, kundelojalitet, slik at kundenes ønske eller behov 
  for å bytte leverandør ved fremtidige kjøp minimeres
 • Tilby kundene det de vil ha; selge på faktisk kunnskap om kundes behov og forventninger
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Jonny Nordøy
+47 450 02 113
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Aktuelle analyseverktøy Salg og leveranse

Google Analytics