tilbake
1
2
3
neste

NeedScope™

NeedScope er vårt beste verktøy for å analysere konsumenters funksjonelle og emosjonelle behov innenfor en kategori og beskrive ulike merkers merkevareposisjoner.

Hvilke behov dekker de ulike merkevarene for konsumentene? Hvilke merkevarer konkurrerer om kunder med sammenfallende behov? Er det behov i markedet som ikke dekkes av eksisterende merkevarer i dag og som gir nye forretningsmuligheter? Hvem er de viktigste konkurrentene til en merkevare? Hvilke forandringer må til for å reposisjonere en merkevare?  

Sterke merkevarer er grunnlaget for forretningsmessig suksess verden over. Klarer du å treffe både markedets funksjonelle og emosjonelle behov knytter du til deg lojale og fornøyde forbrukere, kan prise produktet høyere enn konkurrentene og åpner opp for å bruke merkevaren på tvers av kategorier, målgrupper, markeder og landegrenser.

NeedScope benyttes med suksess på merkevarer, men er også et nyttig verktøy brukt på tjenester og bedrifter .  Videre egner metiden seg til å velge ut de beste konseptene og de mest effektive alternativene i marketingmiksen (kampanje, annonse, tone-of-voice, pakningsform etc.)


Forutsetningen for å bygge en sterk merkevare, er forbrukerinnsikt. Hvilke assosiasjoner skaper merket ditt og hvile emosjonelle drivere ligger bak valget. NeedScope forklarer ikke bare merkets image og markedets behov på et rasjonelt nivå, men går dypere og viser deg hvilke sosiale og ubevisste, emosjonelle behov som merkevaren tilfredsstiller. Det er disse siste behovene som ofte er de viktigste drivkreftene for valg av et bestemt merke i produktkategorier der de forskjellige alternativene på det funksjonelle plan fremstår som mer eller mindre identiske.
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Odd Abrahamsen
+47 907 75 404
epost
alternativt Sjur Egstad
+47 907 70 294
epost
Vår ekspertise

Google Analytics