TNS Gallup Radio

TNS Gallup er leverandør av de offisielle lyttertallene for radio i Norge. På oppdrag fra den norske radiobransjen måles alle rikskanalene samt flere lokalsamkjøringer minutt for minutt. Målingene foregår elektronisk ved hjelp av et landsrepresentativt panel på 1000 personer.

Les mer

Ukens medietall uke 5 2014

Ferske medietall fra årsrapporten “Radiolytting 2013”

Les mer

Radiolytting 2013

Nye universverdier i radioundersøkelsen fra 1. juli 2013

1. juli 2013 ble alle universverdiene for radioundersøkelsen (Mediepanelet) justert iht. nye offisielle befolkningstall fra SSB.

Oversikt over universverdier

Endret validering av utenlandsreisende i Radioundersøkelsen (PPM)

Etter vedtak i Styringsgruppen for Radioundersøkelsen ble det fra 1. oktober 2012 gjennomført en metodisk endring av reglene for rapportering av lyttertall for personer som er på reise i utlandet.

Les mer

Nasjonale lyttertall for radio

Ukerapport fra PPM

historikk uke 14 2014.pdf

Hovedrapport TNS Gallups radioundersøkelse - Kvartalsrapport

Rapporten oppdateres hvert kvartal og inneholder lytting siste kvartal og siste halvår med tall på riksnivå, pr fylke, pr kommunesammensetning og lyttertall for programflater på hverdager / lørdager /søndager.

Les mer

Google Analytics