TV

TNS Gallup TV

TNS Gallup er leverandør av de offisielle seertallene i Norge. På oppdrag fra TV-kanalene måles TV-seing per minutt for over 100 kanaler. Målingene foregår elektronisk ved hjelp av et landrepresentativt panel på 1000 husstander.

Les mer

Nyhetsbrev uke 16

Konsum og markedsandeler i TV-markedet.

Les mer

Streaming - week 7 2014, during the Sochi Olympics

New infographics on “Streaming - week 7 2014, during the Sochi Olympics” available here:

Les mer

Ukens medietall uke 6 2014

Ferske medietall fra årsrapporten “TV-seing 2013”

Les mer

TV-seing 2013

Universverdier i TV-undersøkelsen fra 31. oktober 2013

TV-universet er utvidet, og det er beregnet nye universverdier for TV-undersøkelsen (TV-meter) gjeldende fra 31. oktober 2013.

Les mer

Oversikt over universverdier

Seertallsmålingene utvides til også å omfatte nett-tv i 2013

I løpet av 2013 vil tv-undersøkelsen i Norge utvides med seerdata også for nett-tv. Dette er besluttet av styringsgruppen for tv-undersøkelsen, bestående av NRK, TV 2, SBS, MTG og Discovery, som samlet er oppdragsgiver for tv-undersøkelsen i Norge.

Les mer

Seertall for lokal-TV stasjonene

De offisielle lokal-tv tallene 2010. Kilde: F&M

Les mer

Google Analytics