Mediaprodukter

Forbruker & Media (F&M) kartlegger folks medievaner samt forbruk/markedsinformasjon. Mediedelen inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, magasiner, radio, TV, Internett, kino og direkte reklame og er den eneste multimedieundersøkelsen på det norske markedet. Analyser fra F&M gir grunnlaget for segmenteringsverktøyene Gallup Kompass, SemioMetrie og Sosioraster og markedsmodellene Markedskartet, Kommunikasjonskartet, Målgruppekartet og Push-Pull-modellen som daglig brukes av medier og mediebyråer.

Google Analytics