Hva er Internettundersøkelsen?

 

Norsk InternettPanel består av 5000 personer i hele landet. Disse er tilfeldig utvalgt for å representere alle i Norge som bruker Internett. Panelmedlemmenes besøk på de nettsider som inngår i målingen overføres til TNS Gallup, og vi kan dermed regne ut besøkstall for hele befolkningen og legge grunnlaget for Internettundersøkelsen.

Internettundersøkelsen er en nøytralt gjennomført undersøkelse av internettbruken i Norge. Undersøkelsen viser hvor mange besøkende nettstedene har på sine forskjellige sider, hvor lenge de besøkende er inne på de enkelte sidene og hvem de besøkende er i forhold til kjønn, alder og andre bakgrunnsdata. Siktemålet er at data fra undersøkelsen skal gi et presist grunnlag både for kommersiell og redaksjonell bruk.

TNS Gallup har målt Internettrafikk siden 1996 og fra
2000 gjennom browsermåling som offisiell "valuta" i det norske markedet og
har gjennom dette arbeidet bidratt vesentlig til å bygge opp markedet for Internettmåling i Norge.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Norsk InternettPanel
tlf. 800 20 060
e-post

Google Analytics