Vedlikehold av medlemskapet

Må jeg gjøre noe hvis jeg bytter datamaskin eller legger inn nytt operativsystem?
Ja, vi mister kontakten med din maskin dersom cookien som er lagt på maskinen forsvinner, noe som vil skje ved bytte av maskin eller operativsystem. Alle endringer på din eller dine maskiner ønsker vi derfor at du registrerer på panelportalen på http://nettpanel.tns-gallup.no/Portal/Login.aspx

Hva skjer hvis jeg endrer e-postadresse eller andre husstandsopplysninger?

På panelportalen kan du selv gå inn og foreta endringer i alle typer opplysninger.

Hvordan kan jeg melde meg ut av Norsk InternettPanel?
Du kan melde deg ut av panelet når som helst ved å sende en e-post til nettpanel@tns-gallup.no.

Hvor lenge varer medlemskapet i Norsk InternettPanel?
Du binder deg ikke for et gitt tidsrom ved å bli medlem i Norsk InternettPanel. Du kan derfor være med i panelet så lenge du ønsker. Vi forbeholder oss likevel retten til å avslutte medlemskap uten forvarsel eller annen begrunnelse. Dette vil kunne være aktuelt: 

  • Dersom det er behov for å endre panelsammensetningen.
  • Overfor deltakere som vi ikke får kontakt med.
  • Hvis vi oppdager forsøk på manipulasjon av målingene eller andre forsøk på misbruk av medlemskapet eller våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Norsk InternettPanel
tlf. 800 20 060
e-post

Google Analytics