Måleutstyret

En av våre teknikere eller en tekniker fra en av våre samabeidspartnere avtaler tid for installasjon av måleutstyret med de husstandene som skal delta i undersøkelsen.

Tekniker kobler et måleapparat til hvert TV i husstanden. Bak på måleapparatet er det en liten lampe som skal lyse konstant rødt, da er kommunikasjonen i orden. Det er fint om du sjekker denne lampen med jevne mellomrom. Dersom lampen blinker, ber vi om at du trykker på den knappen under lampen.

Et elektronisk meter med tekstvindu som kobles til TV-en/PC-en


Til hvert måleapparat i husstanden følger en fjernkontroll. Teknikeren vil tildele en bokstavtast på fjernkontrollen til hvert husstandsmedlem, samt til andre dere anser som regelmessige gjester i hjemmet. Dersom husstanden har flere TV-er med måleutstyr, har hvert husstandsmedlem samme tast på alle fjernkontrollene.


Fjernkontrollen


På baksiden av TV-en vil teknikeren montere en liten koblingsboks. Alle TV-utstyrsenheter som vanligvis er tilkoblet det enkelte TV-apparat, som DVD-spiller, DVD-opptaker, video eller TV-spill skal kobles til denne boksen. På den måten registrerer vi om TV-apparatet benyttes til TV-seing eller annen bruk. Hver utstyrsenhet som er tilkoblet denne boksen er merket med hver sin farge. Det er viktig at alt tilkoblet TV-utstyr til enhver tid er tilkoblet boksen med samsvarende farger. Har du problemer med koblingene, er det viktig at du kontakter oss.


Enheten som måler TV-uttsyret som er tilkoblet TV

Et av meterne inneholder et GSM-modem for overføring av data. Apparatet ringer automatisk inn til TNS Gallup hver natt og sender over husstandens TV-data. Dette skjer uavhengig av husstandens telefonlinje, så du blir ikke belastet for tellerskritt.

Det er viktig at du så snart måleutstyret er installert kommer inn i gode vaner i forhold til å registrere din TV-seing. Ved hjelp av fjernkontrollen skal du så registrere all bruk av TV-apparatet, enten det er TV-seing eller bruk av tilkoblet TV-utstyr. Hvert medlem av husstanden må trykke sin tast når de er tilstede i et rom hvor TV-apparatet står på. Disse opplysningene er viktige og forteller oss hvem i husstanden som ser på TV eller bruker TV-apparatet til DVD, video, TV-spill eller lignende.  Når man forlater rommet hvor TV-apparatet er plassert, må en være påpasselig med å trykke seg ut.

Har du gjester, skal du registrere disse ved hjelp av gjestetastene og rettlede dem i bruken av fjernkontrollen. Dersom du har små barn, er det viktig at de også kommer inn i gode vaner. Bruk gjerne den tilsendte håndboken ”Meter Smarts aktivitetsbok” for barn og hjelp barna til de kommer inn i gode rutiner.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

TNS Gallup TV-panel
(TV-meter målinger)
tlf. 800 41 440
e-post
Login

Login TV panelet

Google Analytics