FrP og Høyre går kraftig fram

Fremskrittspartiet og Høyre har større oppslutning enn de tre regjeringspartiene til sammen på TNS Gallups partibarometer for TV 2 i mars.

Høyre får en oppslutning på 19,1 prosent, en fremgang på 2,2 prosentpoeng fra februar. FrP får samtidig en oppslutning på 26,3 prosent, en fremgang på 2,3 prosentpoeng siden begynnelsen av februar. De to Høyrepartiene får en samlet oppslutning på 45,4 prosent, mens de tre rødgrønne regjeringspartiene bare samler 41,2 prosent av de spurte. SV får en oppslutning på 6,7 prosent (+ 0,7).  Venstre har en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng til 5,5 prosent. Kristelig Folkeparti får 5,6 prosent (+ 0,1), Senterpartiet 5,8 prosent (+ 0,8) og Rødt 1,6 prosent (- 0,1), mens andre partier og lister får en oppslutning på 0,7 prosent (- 1,0). Målingen er tatt opp av TNS Gallup ved hjelp av personlige telefonintervjuer i tidsrommet 25. februar - 2. mars. Feilmarginen er +/- 2,8 prosentpoeng, størst for de største partiene.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Roar Hind
+47 480 44 130 
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Aktuelle analyseverktøy politikk

Google Analytics