Informasjon om Topplistene

Fra og med uke 1 2009 ble Topplistene presentert i nytt rapporteringsgrensesnitt og med gjennomsnittlige dagtall. I denne artikkelen finner du informasjon om den nye publiseringsløsningen og hvordan gjennomsnittlige dagtall påvirker trafikktallene.

Topplistene fra TNS Gallup blir fra og med uke 1 i 2009 rapportert med gjennomsnittlige dagtall.


Rapportene finner du her:
TNSLISTENE
 
1. Bakgrunn for Gjennomsnittlig Dagtall

"Styringsgruppen har sendt ut høringsbrev der det er foreslått å gå over til rapportering av dagtall fra 1. januar 2009. I høringsbrevet ble det redegjort for bakgrunnen for overgangen. Hensikten med endringen er i første rekke å gi et bedre bilde av bruken av norske nettsteder. Både TNS Gallup og MBL/NettForums metodegruppe har uttalt at de anbefaler overgang til rapportering av dagtall. Fristen for å komme med høringsuttalelse var 12. november kl. 09.00.

Styringsgruppen gikk på møtet gjennom de sju innspillene som var kommet inn.

Vedtak:
Fra 1.1.2009 innføres rapportering av dagtall fra TNS Gallup. Gjennomsnittlig dagtall (mandag-søndag) skal være den offisielle valutaen. På websidene der tallene fra TNS Gallup rapporteres skal gjennomsnittlig dagtall være defaultverdi. På sidene skal også gjennomsnitt hverdag (mandag-fredag), gjennomsnitt helg (lørdag-søndag) og ukestall være tilgjengelig, men disse listene skal ikke benevnes ”toppliste”.
 


Historiske data for Topplistene finner du her


For mer informasjon om Topplistene fra TNS Gallup, ta kontakt med Espen Hjertaas eller Harald Kittelsen hos TNS Gallup.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med:

Avdelingsleder
Harald Kittelsen
+47 481 18 485 
epost 

Markedssjef
Kathrine Ytterdal Sørum
+47 920 58 277
epost

Client Software Manager
Mihai Dumitrescu
+47 930 33 961
epost

NIP PanelKoordinator
Jonas Iversen
+47 977 15 084
epost

NIP PanelKoordinator
Nora Futsaeter
+47 932 69 440
epost

Teknisk Ansvarlig
Espen Hjertaas
+47 932 01 476
epost

Magnus Isberg
+47 415 12 465
epost

eller din faste kontaktperson
i TNS Gallup.

Google Analytics