Resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 1/2009

Folk flest mener Norge satser for lite på fornybar energi, viser tall fra TNS Gallups Klimabarometer som ble lagt fram på et seminar i Oslo i dag.

Last ned pressemappe med resultater fra TNS Gallups Klimabarometer

Les også: Nordmenn vil bidra i klimasaken

Les også: Reportasje fra lanseringen 3. juni


Presentasjoner fra lanseringen 3. juni:

Daniel Rees, prosjektleder TNS Gallup 

Bård Mikkelsen, konsernsjef Statkraft

Eimund Nygaard, konsernsjef Lyse

 

59 prosent av de spurte i undersøkelsen sier seg enige i at Norge i for liten grad satser på utbygging av fornybar energi. Samtidig er det kun 14 % av befolkningen som sier at de blir stolte når de tenker på Norges innsats for å begrense klimautslipp.

Resultatene fra TNS Gallups Klimabarometer ble presentert i Oslo onsdag formiddag. Tilstede var blant annet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, samt topplederne for Statkraft, Lyse og Enova. Resultatene ble debatert av energipolitikere på Stortinget, kraftbransjen og Natur og Ungdom (se bilde).

Fornybar slår knockout på fossil energi
Fornybar energi er den store vinneren i den ferske målingen der det norske folk er spurt hvor godt inntrykk de har av 14 ulike energikilder, fordelt på åtte fornybare og seks fossile.

Listen toppes av de åtte fornybare kildene, med vannkraft på topp. Først på niende plass kommer gasskraft med CO2-håndtering, plassert godt bak selv den minst populære av de fornybare energiformene, bioenergi.

– Befolkningen har best inntrykk av vannkraft, småkraft og fjernvarme. Energikilder under utvikling, som havvindmøller, tidevannskraft og bølgekraft, vurderes også veldig positivt. Fossile energiformer scorer systematisk lavere enn fornybar energi, selv om de renses for CO2, sier Daniel Rees, prosjektleder for TNS Gallups Klimabarometer.Kontaktperson i TNS Gallup:
Daniel Rees
Prosjektleder TNS Gallups Klimabarometer
+47 994 52 400
daniel.rees@tns-gallup.no

Pressefoto av Daniel Rees
Kan lastes ned og brukes fritt. Foto: Jan-Sverre Syvertsen / Konstabel kommunikasjon.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med din faste
kontaktperson i TNS Gallup
eller Eva Fosby Livgard
+47 922 50 405
epost 
Aktuelle analyseverktøy

Google Analytics