InterBuss: Facebook nøkkeltall

Vi har samlet en rekke nøkkeltall for Facebook som er samlet inn i TNS Gallups InterBuss.

InterBuss er en kvartalsvis måling av bruk av Internett og teknologi blant norske privathusholdninger og privatpersoner og er trolig den lengstlevende rapporten i Norge på nordmenns internettvaner. 

Følgende informasjon er hentet fra InterBuss Q1-2010.

 

For mer informasjon, pristilbud og bestilling av InterBuss-rapportene ta kontakt med Markedssjef, Nye medier, Hans Martin Cramer (epost) på telefon 99019332.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med:

Avdelingsleder
Harald Kittelsen
+47 481 18 485 
epost 

Markedssjef
Kathrine Ytterdal Sørum
+47 920 58 277
epost

Client Software Manager
Mihai Dumitrescu
+47 930 33 961
epost

NIP PanelKoordinator
Jonas Iversen
+47 977 15 084
epost

NIP PanelKoordinator
Nora Futsaeter
+47 932 69 440
epost

Teknisk Ansvarlig
Espen Hjertaas
+47 932 01 476
epost

Magnus Isberg
+47 415 12 465
epost

eller din faste kontaktperson
i TNS Gallup.

Google Analytics