Kanalvalg 2013

Hvorfor velger vi enkelte medier og medieplattformer foran andre?
Kanalvalg 2013 forklarer forventninger til og motiver for bruken av de ulike mediene og medieplattformene.

Når man vurderer hvilke medier som er best egnet til å formidle budskap til ønsket målgruppe, må man trekke inn forhold knyttet til medienes muligheter for presentasjon av budskapet overfor mottaker, og de forventninger og motiver brukerne møter mediene med.

Kanalvalg 2013 er et viktig utgangspunkt for diskusjoner om hvilken funksjon mediene har for dem som leser, ser på eller lytter til mediene.

Kanalvalg 2013 er for alle som bruker mediene som informasjonskanaler, de som rådgir i bruken av mediene, de som søker å beskrive egne mediers egenskaper og fortrinn best mulig, og de som produserer og utvikler mediene.

Mens vi tidligere kun har målt enkeltmedier, fokuseres det i år også på valg av medieplattformer, dvs TV, radio, avis, ukeblader, PC/ MAC, mobil og nettbrett.

Hvorfor bruker vi ulike medier? Hvorfor bruker vi ulike medier i ulike situasjoner til ulike tider på døgnet? Hvilke funksjoner fyller de enkelte mediene for brukerne? Hva er unike egenskaper og hva er konkurrerende? Hvordan konkurrere mediene med hverandre? Hvor skal man plassere kjøpsutløsende annonser? Hvor skal man profilere produktet? Hvilke medier kombinerer best både profilering og kjøpshandlingen?

Medier inkludert i undersøkelsen:

  • Aviser
  • Ukeblader / magasiner
  • Avismagasiner
  • Nettaviser
  • TV
  • Radio
  • Mobile tjenester

Tidsplan
Arbeidet med Kanalvalg 2013 er påbegynt. Prosjektet vil bli rapportert i løpet av mai 2013

Pris
Abonnenter får tilgang til en brukervennlig web-applikasjon som enkelt legger til rette for egne analyser og grafikker. Applikasjonen inneholder historiske data som gir muligheter for å se på utviklingen det siste tiåret.
Inkludert er også en grafikkrapport av hovedresultater i Power Point og tabellverk i Excel
NOK 45.000,- eks mva.

Kontaktperson: Salve N Jortveit.
Tlf: 997 26 469.
e-post:
salve.jortveit@tns-gallup.no

Google Analytics