TNS Gallups retningslinjer for ivaretakelse av personvernhensyn ved online-undersøkelser

TNS Gallup er Norges største markedsanalyseselskap, og vi gjennomfører markedsundersøkelser for både offentlige og private organisasjoner og bedrifter. Resultatene utgjør et viktig beslutningsgrunnlag for våre oppdragsgivere, og ved å delta i markedsundersøkelser får befolkningen anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter.

TNS Gallups virksomhet er avhengig av at så mange ulike befolkningsgrupper som mulig deltar i undersøkelsene våre. Derfor må vi være nøye med å følge gjeldende lover og regler, bransjens etiske retningslinjer og på alle måter drive virksomheten slik at befolkningen har tillit til at vi ivaretar dens behov for anonymitet og personvern. Våre rutiner ivaretar kravene til personvern nedfelt i ”Lov om behandling av personopplysninger”, og vi arbeider hele tiden for å etterleve kravene loven stiller.

Når du deltar i våre undersøkelser forsøker vi å gi deg korrekt informasjon om type undersøkelse og måten resultatene blir brukt på. Vi har forståelse for at enkelte kan være skeptiske til hvordan personvernet blir ivaretatt ved online-undersøkelser. Vi forstår og respekterer at det kan være spørsmål enkelte ikke ønsker å svare på. Selv om det skulle være spørsmål du ikke ønsker å svare på, ønsker vi likevel at du skal delta i undersøkelsene våre og vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal ha tillit til oss.

Ingen personlige opplysninger blir samlet inn av TNS Gallup via online-undersøkelser eller spørreskjemaer uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Svarene du gir oss, vil bli behandlet på fortrolig måte med mindre du har gitt samtykke til det motsatte. Vi sender ikke ‘spam’ eller uadressert kommersiell e-post til personer som ikke i eksplisitt har gått med på å motta slike meldinger.

Iblant kan du i våre undersøkelser bli bedt om å oppgi personlige opplysninger (som navn eller e-postadresse) som gjør det mulig å identifisere deg. Det kan skje hvis vi må kunne kontakte deg i forbindelse med trekning av premier eller hvis det i en undersøkelse er behov for å kontakte samme personer på et senere tidspunkt. Når vi ber om slike opplysninger, vil vi oppgi årsaken på en tydelig måte. Vi vil også be om din tillatelse til å bruke disse opplysningene til de angitte formålene.

I noen få tilfeller vil det være nødvendig å levere data i en form som gjør at enkeltpersoner kan bli identifisert. I slike tilfeller vil vi be om spesiell tillatelse til det og vi vil gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å sikre at opplysningene blir brukt kun til de angitte formålene.

Ved å delta i online-undersøkelser gir du samtykke til at dine personlige opplysninger (for eksempel svarene i meningsmålingen og ditt navn eller din e-postadresse, hvis du har oppgitt disse) blir samlet inn og brukt av oss til markedsundersøkelsesformål; analyse, intern administrasjon, intern opplæring og/eller til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. TNS Gallup bruker dataene vi har samlet inn til statistisk analyse, og informasjon vi gir våre oppdragsgivere vil være anonymisert med mindre noe annet avtales.

Du har rett til å se de personlige opplysningene som er registrert om deg, og vil få innsyn hvis du ber om det. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Hvis dette skulle skje, vennligst gi oss beskjed via e-post til galluppanelet@tns-gallup.no. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din forespørsel så raskt vi kan.

Enkelte ganger samler vi inn opplysninger gjennom bruk av ‘cookies’. Vi bruker cookies i beskjedent omfang og kun til kvalitetskontroll, validering og for å hindre gjentakelse av undersøkelser. Hvis du foretrekker å ikke motta cookies fra vårt nettsted, kan du deaktivere bruken av cookies i innstillingene til den nettleseren du bruker. Ved å gjøre dette vil du redusere funksjonaliteten på de internettsidene du er inne på.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om online-undersøkelser, kan du kontakte TNS Gallup på telefon 91 11 16 00 eller ved å sende en e-post til gallup-undersokelse@tns-online.com.

Hvis du ønsker flere opplysninger om TNS Gallup, så finner du dette på www.tns-gallup.no.