Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Mild vinter med lavere strømpriser gir et lite løft i inntrykket av kraftnæringen

Skåren som uttrykker kraftnæringens omdømme øker med ett poeng, ligger nå på 59 poeng, og er tilbake på samme nivå som i andre kvartal 2015.

Dette er tre poeng under toppnoteringen satt ved utgangen av 2015. Lavere strømutgifter som følge av generelt lav strømpris og lavere kraftforbruk over store deler av landet, er trolig årsak til at strømkundene er litt mer positive kraftnæringen.

18% av strømkundene har byttet strømleverandør

Bytteaktiviteten i markedet fortsetter å øke, og bytteandelen har ikke vært målt høyere siden 1. kvartal 2004. Strømkunder i Oslo/Akershus og på Østlandet bytter hyppigere enn de som bor ellers i landet. Fjordkraft, Hafslund og NorgesEnergi fremstår som mest attraktive blant de som bytter strømleverandør.

30% av landets husstander har fått installert de nye strømmålerne

AMS-utrullingen er i gang, og innen utgangen av 2018 skal alle landets husstander ha fått nye målere. De aller fleste stiller seg positive til den nye teknologien, og 24% av strømkundene mener avregningen blir mer korrekt enn med de nye målerne.

37% av strømkundene har sikkerhetsmessige betenkeligheter knyttet til innføringen av AMS. Andelen øker markant fra 23% på samme tid i fjor. Mange av de som har betenkeligheter begrunner det med mulighet for hacking eller usikkert personvern. Det er nærliggende å knytte dette til de oppslag som var i media i dagene omkring datainnsamling til dette Energibarometeret. Der ble det satt fokus nettopp på slike forhold i forbindelse med de nye målerne.

Hver tredje strømkunde vil trolig endre atferd for å oppnå en lavere strømpris. Andelen har vært jevnt økende siden 2014 da 23% sa det samme. Dette kan ha sammenheng med mer fokus på klimaendringer og mer bevisst bruk av energi.