Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Svekket omdømme for kraftnæringen

Høyere strømpriser og omfattende strømbrudd som rammet mange forbrukere i starten av november, er trolig årsak til at kraftnæringens omdømme svekkes.

Omdømmeskåren faller med to poeng, og ligger nå på 58 av 100 mulige poeng. Det er nesten to år siden omdømmeskåren var nede på dette nivået (1. kvartal 2015). 

17% av strømkundene har byttet strømleverandør

Vi må tilbake til første kvartal 2004 for å finne en høyere andel (18%) leverandørbytter. Det har gjennom 2016 vært en større bytteaktivitet enn det vi har sett de senere årene. Fjordkraft, Hafslund og NorgesEnergi fremstår som mest attraktive blant de som bytter strømleverandør.

Svakere kunderelasjoner

Styrken på relasjonen mellom kunde og leverandør svekkes og ligger nå på 55 poeng. Dette er i tråd med at flere bytter strømleverandør, tilfredsheten med egen strømleverandør faller, og bransjens omdømme svekkes. 12% av strømkundene har en svak relasjon til strømleverandøren sin. Dette tyder på at vi kan vente en fortsatt høy bytteaktivitet, hvis ikke prisutviklingen endrer seg.

Strømbrudd koster nettselskapene dyrt. Ikke bare i kroner og øre, men også i tapt kundetilfredshet. 

Kundenes tilfredshet med eget nettselskap faller med 11 poeng i det øyeblikk det inntreffer strømbrudd. Hvis kundene ikke får den informasjonen de trenger under brudd, faller tilfredsheten med ytterligere syv poeng. Skaper strømbruddet i tillegg problemer for kunden, har nettselskapet tapt 25 poeng i tilfredshet i forhold til utgangspunktet. Forebyggende arbeid for å hindre strømbrudd, samt gode beredskaps- og informasjonsrutiner under brudd, vil kunne gi god avkastning både i kroner og øre, og i fornøyde kunder.

TNS Energibarometer for 4. kvartal 2016 er tilgjengelig. Ønsker du mer informasjon, kontakt eva.fosby.livgard@tns-gallup.no