Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Fagpresse

Fagpressen og Kantar TNS har hatt som felles mål å finne frem til en metode som gir flest mulig blader et konkret lesertall som kan sammenlignes med andre publikasjoner i mediemarkedet, samt fremskaffe leserdokumentasjon gjennom leserkretsundersøkelser blant hvert enkelt blads abonnenter/medlemmer.

Fagpressen er en mediekanal med mange og til dels små publikasjoner. Kjennetegnet er at de aller fleste betjener veldig konkrete segmenter i markedet. Kun et fåtall blader er såpass store at de kan måles i andre syndikerte undersøkelser som Forbruker & Media eller Magasinundersøkelsen. En milepæl er nådd når Fagpressen og Kantar TNS for første gang kan publisere offisielle lesertall for alle bladene.

Lesertall

Kantar TNS har utviklet et internasjonalt anerkjent konsept for beregning av lesere for alle blader som er medlem av Fagpressen. Beregningene tar utgangspunkt i offisielle og tilgjengelig data fra Fagpressenøkkelen og distribusjonsfordelingen til hvert enkelt blad. Bladene må være godkjent av Fagpressens Opplagskontroll. Modellen bygger på en rekke faktorer som bidrar til å forklare lesertallet for et enkelt fagblad, for eksempel fagpressenøkkel og distribusjonsfordeling. 

Leserkretsundersøkelser

Formålet med leserkretsundersøkelser er å fremskaffe leserdokumentasjon for redaksjonell utvikling og annonsesalg. Undersøkelsene gjennomføres på web (e-postutvalg) blant bladets abonnenter/medlemmer.

 

Bladet har mulighet til å velge mellom følgende tre alternativer for leserdokumentasjon:

1

Modellert lesertall for 2 år uten leserkretsundersøkelse

NOK 6.500,-

2

1 Leserkretsundersøkelse og modellert lesertall for 1 år

NOK 25.000,-

3

Modellert lesertall for 2 år og 1 leserkretsundersøkelse

NOK 30.000,-

Alle priser er for 2017 oppgis eks.mva. Priser indeksjusteres årlig.

Lesertall med strukturtall for demografi (alder, kjønn etc.) og beslutningstaker informasjon, publiseres på TNS-listene og Fagpressens hjemmesider.

 

Trafikkmåling Scores

Kantar TNS/comScore er leverandør av de offisielle trafikkmålingene på internett i Norge og leverer daglige trafikktall for norske nettsteder til markedet. Hovedhensikten med trafikkmålingen er å gi et ensartet grunnlag for sammenligning av norske nettsteder basert på en felles metode, utført av en objektiv tredjepart. Data fra trafikkmålingen publiseres ukentlig på tnslistene.no. Dette er de offisielle trafikktopplistene med trafikktall for målte nettsider, besøkt fra PC/Mac, nettbrett og mobil.

Ønsker du trafikktall for ditt nettsted ta kontakt med Kathrine Sørum på mail Kathrine.Sorum@tns-gallup.no.

 

Fagpressen og Kantar TNS har hatt som felles mål å finne frem til en metode som gir flest mulig blader et konkret lesertall som kan sammenlignes med andre publikasjoner i mediemarkedet. For hvert blad som knytter seg til målesystemet gjennomføres det egne leserkretsundersøkelser per blad. Det enkelte blad tegner avtale direkte med Fagpressen hvorpå Kantar TNS står for gjennomføring og rapportering av egne strukturrapporter for hvert blad. 

Kantar TNS og Fagpressen vil oppdatere markedet når endelige og godkjente resultater foreligger. Ved spørsmål om leserkretsundersøkelser og målesystemet kan Fagpressens Informasjonskontor kontaktes direkte, eller Katja Møglestue i Kantar TNS.