Vi hjelper våre kunder å vokse

Mange av våre kunder har økonomisk vekst som målsetning; vekst i omsetning, markedsandel og overskudd. Veksten kan skapes på flere måter: større inntekter fra eksisterende kunder, tilførsel av nye kunder, utvikling av nye produkter og tjenester, inntreden i nye markeder eller en kombinasjon av flere av disse.

Print

Vi hjelper våre kunder med å forstå hvilken eller hvilke av disse veiene til vekst som gir størst potensial, hvilke utfordringer en vil møte og hvordan potensialet best kan utnyttes.

 Andre av våre kunder, f. eks. en del offentlige instanser, fokuserer sterkere på kvalitetsmessig vekst: dekke publikums behov på en mer effektiv måte og skape bedre brukeropplevelser.

Uansett om vår kundes ambisjoner er knyttet til økonomisk eller kvalitativ vekst, vil vår rådgivning bygge på innsikt oppnådd gjennom analyse av relevante markedsdata.

Vår rådgivningskompetanse

Vi gjennomfører datainnsamling, datatilrettelegging og analyse innen de fleste markedsrelaterte områder. Innenfor de følgende kompetanseområdene har vi også utviklet kompetanse på anvendelse av analysene for å skape vekst for våre kunder.

Medier

TNS Gallup står for innsamling av de offisielle leser-, seer- og lyttertallene i Norge. Vi gjennomfører også prosjekter for å evaluere og utvikle redaksjonelle produkter.

PR-analyse

Hvordan skape vekst gjennom PR- og mediearbeide?

Innovasjon og produktutvikling

Hvordan gjennomføre effektive innovasjonsprosesser som leder fram til produkter og tjenester som lykkes i markedet?

Merkevarebygging og effektivisering av reklame

Hvordan bygge sterke merkevarer som dekker kundenes behov både på et funksjonelt og et emosjonelt plan?

Kunde-, medarbeider- og omdømmeutvikling

Hvordan redusere kundeavgang og øke omsetning pr. kunde? Hvordan utvikle en organisasjon og en kultur som støtter vekstambisjonene?

Retail and shopper

Hvordan øke salget i sisteledd?

Kvalitativ research

For å kunne forstå hvordan en best kan utnytte vekstpotensialene, er det svært ofte nødvendig å forstå hvorfor forbrukere eller brukere har en gitt atferd eller bestemte reaksjonsmønstre. Kvalitativ research gir den dypeste forståelsen.

Politikk og samfunn

Hvordan bygge gode brukeropplevelser og dekke innbyggernes behov på en mest mulig effektiv måte? Vi samarbeider også nært med medier og forskningsmiljøer om undesøkelser med politiske og samfunnsorienterte problemstillinger.


bilde kirkegata m skilt liggende