Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Karriere i Kantar

Vi hjelper våre kunder med å lykkes gjennom analysebasert rådgivning og setter sammen team med mange typer kompetanse for å løse komplekse oppgaver.
Strategisk rådgiver innen merkevarestrategi og kommunikasjon til Kantar TNS/Strategic advisor, brand and comm.

Vi ser etter en strategisk rådgiver innen merkevarestrategi og kommunikasjon til Kantar TNS i Oslo.

Har du lidenskap for merkevarer, markedsføring og forbrukeratferd? Vil du hjelpe merkevarer med å utforske vekstmuligheter, styrke sine posisjoner og skape vekst? Da bør du søke på denne stillingen. 

OM ROLLEN:

Du vil;

Definere og forstå forretningsutfordringer og markedsprosesser for å levere rådgivning til våre kunder på tvers av ulike sektorer.

Lede og bidra i tilbudsprosesser, og være en sentral del av våre leveranser i form av workshops, presentasjoner og rapportering.

Analysere og tolke ulike former for data for å kunne bistå med rådgivning og strategisk beslutnings – og implementeringsstøtte.

Forstå og bruke Kantars ledende verktøy og rammeverk innen merkevarestrategi, kreativ utvikling og kommunikasjon.

Være en viktig bidragsyter i videreutviklingen av vår rådgivning.

Identifisere og utvikle forretningsmuligheter hos både eksisterende og nye kunder. 

KVALIFIKASJONER:

Minimum fem års erfaring med merkevare / markedsføring, enten innen et analyse / rådgivningsbyrå, eller på merkevaresiden innen marketing- miljøer / avdelinger. Vi kan vurdere annen erfaring for den rette søker.

Relevant høyere utdannelse på høyskole/universitetsnivå.

Analytiske egenskaper og erfaring med markedsanalyse, og helst kvantitativ analyse.

Være strategisk orientert, og finne pragmatiske og effektive løsninger.

Evne til å samhandle med mennesker fra alle nivåer i en organisasjon.

Coache, støtte og motivere til kompetanseheving hos kollegaer.

Sterke kommunikasjonsevner, og evne til å jobbe på tvers av ulike team.

Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Erfaring med Microsoft Office, først og fremst Excel og PowerPoint. Erfaring med SPSS vil være en fordel. 

Sterk i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

OM OSS:

Kantar er Norges største aktør innen data, analyse og innsiktsbasert rådgivning, og samarbeider med mange av de største bedriftene og merkevarene innen en rekke bransjer. Vi anvender data fra mange kilder for å utvikle innsikt og hjelpe kundene våre med å ta gode strategiske beslutninger innenfor områder som kommunikasjon og reklame, merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling, handel, PR og kundestrategier. Vi bruker også avansert teknologi for å samle inn data om mediebruk, på tvers av mediekanaler, for å gjøre våre kunder i stand til å gjennomføre sine kommunikasjonsstrategier målrettet og effektivt.

Kantar har 30,000 medarbeidere globalt, og bidrar med innsikt og strategisk rådgivning for kunder i over 100 land. Kantar er del av WPP, verdens største leverandører av tjenester knyttet til kommunikasjon og markedsføring med over 200,000 medarbeidere på tvers av 3000 kontorer i 112 land.

Kantar TNS er ledende på analyse og innsiktsbasert rådgivning i Norge. Vi jobber med hele spektrumet av disipliner innen markedsanalyse og rådgivning, og samarbeider med ulike kompetansemiljøer i Kantar-nettverket. 

VI TILBYR:

Vi kan tilby profesjonelle og faglige utviklingsmuligheter, tilgang til globale kompetansemiljøer, og et åpent og godt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige betingelser. 

KONTAKTINFO OG SØKNADER:

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jonathan Coham, jonathan.coham@kantar.com. Søknad med CV sendes til: jonathan.coham@kantar.com innen 15. Januar 2018.


 

We are looking for a strategic advisor in brand strategy and communication for Kantar TNS in Oslo

If you have a passion for brands, marketing, and consumer behavior and are eager to help brands explore and deliver on growth opportunities you should consider this role.

ABOUT THE ROLE:

RESPONSIBILITIES

Define and understand our clients’ business needs and marketing processes to deliver consulting and advisory to clients across multiple sectors.

Create proposals, engage in thought leadership and provide end-delivery to clients in the form of workshops, presentations and reports.

Analyze and interpret various forms of data in order to provide actionable advice and recommendations informing strategic decision-making.

Understand and apply Kantar’s industry-leading tools & frameworks across brand strategy and guidance, creative development and communication.

Discover and develop business opportunities among both new and existing clients.

CAPABILITIES

  • Minimum five years of previous experience in Branding / Marketing, either within a research / consultancy agency, or client-side within the marketing function of a company. We can consider lower level of experience for the right applicant.
  • Relevant higher education of Master’s degree or above.
  • Analytical capabilities and experience within marketing research, preferably with quantitative analysis.
  • The ability to think strategically, and find pragmatic and actionable solutions.
  • The ability to interact effectively with people from all levels within an organisation.
  • The ability to coach fellow colleagues and help them to develop their skillset.
  • Strong communication skills and the desire to collaborate across multiple teams.
  • Excellent working knowledge of Microsoft Office, in particular Excel and PowerPoint; Working knowledge of SPSS would be an advantage.
  • Strong written and verbal Norwegian and English skills

ABOUT US

Kantar is Norway’s largest company in data, analysis and insight based consulting, working with many of the largest brands in Norway within a wide range of industries. We analyse data from multiple sources to help our clients make strategic decisions within areas such as communication, advertising, branding, PR and customer strategies. We also use cutting edge technology to produce media audience data across channels, allowing our clients to drive communications strategies efficiently and effectively. See our website, www.kantar.no, for more information about our work.

Kantar employs 30,000 people, and provides inspirational insights and business strategies for clients in 100 countries. Kantar is part of WPP, a world leader in marketing communication services with over 200,000 employees working across 3,000 offices in 112 countries.

Kantar TNS is leading in analysis- and insights based consulting in Norway. We work across the whole spectrum of marketing research and consulting disciplines, and cooperate with different specialist brands within the Kantar portfolio.

WE OFFER

We can offer professional growth opportunities, access to global expertise communities, and an open, collaborative and diverse working environment. Competitive package.

CONTACT INFO AND APPLICATIONS

Would you like to work with us? Get in touch with Jonathan Coham, jonathan.coham@kantar.com, if you have any questions regarding the job.

Please send an application with CV to jonathan.coham@kantar.com within 15th of January 2018.

Vi hjelper våre kunder med å forstå og utnytte mulighetene i markedet …

Vi hjelper våre kunder med å forstå og utnytte mulighetene i markedet og med å løse utfordringer av mange slag. Den arbeidsmetoden vi anvender, kaller vi analysebasert rådgivning. Som analyseunderlag, benytter vi relevante data fra mange kilder, inklusive data som vi produserer selv. Gjennom analysene utvikler vi innsikt om kundens valgmuligheter og om fremtidige konsekvenser av ulike valg. Med denne innsikten som plattform, samspiller vi med kunden for å forme kundens fremtid.

Denne arbeidsmetoden krever mange typer kompetanse innen datainnsamling, databehandling, dataanalyse, prosjektledelse og forretningsutvikling. I tillegg er kunnskap om forbrukeratferd, medier, bransjer og arbeidsmetoder i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet viktig for vår evne til å hjelpe kundene med å lykkes.

Hos oss får du arbeide i team med de fremste i Norge innen analysebasert rådgivning, og med dyktige kontaktpersoner hos et stort spekter av kunder.

Nedenfor vil du finne en oversikt over de stillingene som for tiden er ledige i Kantar, og hvor vi søker nye folk. Vi er alltid interessert i gode søkere - så selv om det ikke er noen utlyste stillinger innenfor dine interesseområder, er du velkommen til å sende en generell søknad til stilling@tns-gallup.no. Vi vil da vurdere din søknad og eventuelt ta kontakt med deg for en nærmere diskusjon.

Vil du søke jobb som intervjuer, vennligst ta kontakt med vår datainnsamlingsspesialist, Norsk Gallup, på jobb@tns-gallup.no. Her finner du mer informasjon om Norsk Gallup.