Kantar TNS

Analysebasert rådgivning

Retail and shopper

Kunnskap om hvorfor kundene besøker butikken, hvordan de beveger seg i butikken, hva de ser på, hva ...

Medier

Medieseksjonen i TNS Gallup er Norges viktigste kommersielle analysemiljø for medier. Seksjonen best...

PR-analyse

Godt planlagt og gjennomført PR-arbeid skal sikre at virksomheten kommuniserer med målgruppen på e...

Innovasjon og produktutvikling

Innovasjon og produktutvikling inngår som et virkemiddel i svært mange bedrifters vekststrategier. N...

Merkevarebygging og effektivisering av reklame

Vellykket merkevarebygging er et effektivt virkemiddel for å bygge verdier og skape økonomisk vekst.

Kunde-, medarbeider- og omdømmeutvikling

Kantar TNS bidrar til vekst for våre kunder ved å være ledende på analysebasert rådgivning. Veksten ...

Kvalitativ research

Kantar TNS Qualitative er løsningen når behovet er å komme tettere på forbrukernes tanker, følelser,...

Politikk og samfunn

Innbyggernes behov er i rask endring, det samme gjelder de utfordringer politikerne, offentlige mynd...