Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Dataansvarlig og henvendelse

Dataansvarlig er Kantar TNS AS, Kirkegata 20, N-0153 Oslo, org.nr.: 924319623, telefon 911 11 600, e-post: seerpanel@tns-gallup.no. For ytterligere informasjon se www.kantartns.no.

Hvilken personlig informasjon henter vi inn?

Ved å gi ditt samtykke i å delta i Kantar TNS Seerundersøkelse, er du enig i at vi kan bruke din personlige informasjon som beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Vi vil hente inn opplysninger om deg som er nødvendige for å delta i Seerundersøkelsen. Dette er informasjon om:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Bostedsadresse
  • Fødselsdato
  • Mac-adresse og enhetsidentifikatorer/Device-id (en unik identifikator for din smartetelefon, nettbrett eller datamaskin)
  • Informasjon om utstyr i din husstand som er relatert til å gjennomføre Seerundersøkelsen
  • E-postadresse
  • Bakgrunnsinformasjon som sivilstatus, utdanning, arbeidsstatus, inntekt.

Alle i husstanden er sikret full anonymitet ovenfor vår oppdragsgiver. Norsk Gallup og Kantar TNS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt streng taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Informasjonen om din husstand vil bare bli brukt i analyser og statistiske tabeller. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har sett hverken på TV eller nett-TV. Vi vil aldri avsløre navn eller adresser til medlemmer som deltar i undersøkelsen. Det er kun programinnhold og nettsider fra norske TV-kanaler og andre nettsteder som er med i undersøkelsen som blir målt. Se komplett liste her.

6 måneder etter at husstanden  avslutter medlemskapet, vil alle opplysninger knyttet til din husstand anonymiseres i våre systemer.

Retten til innsyn

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Retten til innsyn etter § 18 første og annet ledd gjelder imidlertid ikke dersom personopplysningene behandles "utelukkende" for statistiske formål og "behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte", jf. § 18 tredje ledd. At behandlingen ikke får direkte betydning for den registrerte, vil si at personopplysningene ikke kan brukes til å fatte beslutninger som får betydning for den registrerte.

Dette betyr at Kantar TNS og Norsk Gallup gir innsyn i all kontaktinformasjon om det enkelte panelmedlem og i bakgrunnsdata som til sammen utgjør de grunndata vi har om panelmedlemmet og husstanden for å delta Seerundersøkelsen. Vi gir derimot ikke innsyn i innsamlede seerdata fra husstanden som vi registrerer i forbindelse med Seerundersøkelsen. Dette er opplysninger som utelukkende benyttes til statistiske formål og i henhold til ovenstående er unntatt fra innsynsretten.

Innsyn gis kun til den personen som dataene gjelder og vedkommende må legitimere seg før innsyn kan gis.

Dersom du ønsker mer informasjon, vennligst kontakt:

Gallup Panelsenter

800 41 440

seerpanel@tns-gallup.no

Bruk av informasjonskapsel/Enhetsidentifikator

En informasjonskapsel (Cookie) er en liten tekstfil som en nettside kan installere på din datamaskin, smarttelefon eller annet elektronisk utstyr med hukommelse. Dette er en harmløs kode som brukes av de fleste nettsteder for å effektivisere kommunikasjonen mellom deg og din nettleser (browser).

Som en del av online-målingen i Seerundersøkelsen benytter vi informasjonskapsler for å identifisere hva du har strømmet av TV-innhold og hvilken enhet du har benyttet for å se strømmet TV-innhold. Når du besøker et nettsted eller ser TV-innhold på en online-kanal som er med i målingen (se komplett liste på www.seerundersøkelsen.no.), setter vi en informasjonskapsel. I noen tilfeller vil vi benytte eksisterende informasjonskapsel fra din nettleser for de målte nettstedene.

Du må tillate bruk av denne Informasjonskapselen så lenge du deltar i Seerundersøkelsen, men den slettes eller blokkeres når du avslutter ditt medlemskap i Seerpanelet.

Hvordan slette informasjon?

Dersom du ønsker å fjerne informasjonskapsel på din PC, kan du trykke Ctrl+Shift+Delete samtidig. Om dette ikke fungerer, kan du besøke supportsiden for den gjeldende nettleser for nærmere informasjon. Link til supportsidene til de mest vanlige nettleserne finner du her:

Sletting av informasjonskapsler i Internet Explorer

Sletting av informasjonskapsler i Google Chrome

Sletting av informasjonskapsler i Mozilla Firefox

Sletting av informasjonskapsler i Opera

Sletting av informasjonskapsler i Safari 5.0

Sletting av Flash informasjonskapsler (gjelder alle nettlesere)

Typer informasjonskapsler

Det finnes to typer informasjonskapsler – midlertidige og permanente. De midlertidige informasjonskapsler er knyttet til det enkelte besøk på nettsiden, og slettes automatisk når du lukker din nettleser. De permanente informasjonskapsler vil derimot bli lagret på din enhet.

Permanente informasjonskapsler sletter seg selv etter en viss periode, f.eks. etter 180 dager, men de vil bli fornyet hver gang du besøker nettsiden.

Det er ikke bare oss som kan sette cookies på dine enheter når du besøker våre nettsider, men tredjeparter som f.eks. Google Analytics fra Google Inc. kan gjøre det.