Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Retningslinjer for personvern i Norsk InternettPanel.

Kantar TNS og Norsk Gallup samler inn data for målinger av den norske befolkningens internettbruk i tråd med gjeldende lover og regler samt bransjens etiske retningslinjer. Vi vil til envher tid ivareta ditt personvern og din anonymitet. Norsk InternettPanel drives i henhold til "Lov om behandling av personvernopplysninger" og Datatilsynets øvrige rettningslinjer. Virksomheten er også i tråd med de retningslinjene som er gitt av Norsk Markedsanalyse Forening samt det etiske regelverket for markedsundersøkelser som defineres av ESOMAR.

Har du spørsmål om disse retningslinjene kan du kontakte Norsk InternettPanel på telefon 800 20 060 eller sende e-post til nettpanel@tns-gallup.no

Anonymitet

Som medlem i Norsk InternettPanel kan du være trygg på at opplysninger om dine besøk på nettsider kun vil bli brukt til statistiske analyser. All informasjon som rapporteres til våre oppdragsgivere vil være anonymisert. Det vil ikke bli samlet inn noen personlige opplysninger uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke.

De få personene i Kantar TNS og Norsk Gallup som behandler din informasjon er underlagt streng taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger. Kantar TNS og Norsk Gallup vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har besøkt på Internett. Vi vil heller aldri offentliggjøre navn eller kontaktadresser til våre panelmedlemmer. Dine bevegelser på Internett er dermed helt anonymisert og besøkstall vil aldri bli knyttet opp mot enkeltpersoner.

Identifikasjon

I rekrutteringsfasen blir du bedt om å oppgi personlige opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Det kan skje at vi må kontakte deg i forbindelse med utsendelse av premier eller av andre årsaker. Når vi kontakter deg vil vi alltid oppgi årsaken på en tydelig måte og vi vil aldri bruke dine personopplysninger til andre formål enn angitt.

Innsynsrett

Du har rett til å se alle personlige opplysninger som er registrert om deg, og vil få innsyn hvis du ber om det. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Hvis dette skulle skje, vennligst gi oss beskjed via e-post til nettpanel@tns-gallup.no. Du kan selvsagt forlate panelet når du selv måtte ønske det.

Informasjonskapsel

Som medlem av panelet skal du ikke forstyrres i din daglige bruk av Internett. Måten vi måler på er at det leses av en såkalt informasjonskapsel (også kalt Cookie) i nettleseren din. Informasjonskapselen er en harmløs kode som brukes av de aller fleste nettsteder for å si noe om du er en ny eller en tilbakevendende bruker på siden. Vår informasjonskapsel gir oss beskjed om at du har vært inne på en av de nettstedene som omfattes i målingene.

 

Hva vi måler

Målingene omfatter alle de største nettavisene og mediebedriftene i Norge. Fullstendig liste over de nettstedene som inngår i målingene finner du på tnslistene.no. Vi måler ikke besøk på noen andre sider enn de som til enhver tid er oppført her. Vi logger ingen data som du selv skriver inn i nettleseren eller annen form for informasjon. Bruken på nettsidene, eksempelvis nettbanker, chatting, epost-tjenester etc., blir ikke registrert i våre målinger, det eneste vi måler er antallet sidevisninger.